Mõte ja tegu

 

2009. aasta kevadel algatas Haljala Gümnaasium mõtte püstitada Haljalasse ausammas Eesti õpetajale. Kavandatav ausammas või autähis (kasutagem edaspidi viimast mõistet, sest me ei näe ette klassikalist sambamotiivi) keskendub traditsioonilisele kooliõpetajale kui eestluse kandjale, paikkonna vaimsuse kujundajale – „maa soolale“ -, ent kutsub ometi tõlgendama õpetajaks olemist laiemalt.
Õpetaja on inimene, kellelt õpitakse. Sel moel võiks autähis puudutada otsesemalt või kaudsemalt igaühte. Ehkki idee pärineb Haljala koolist, tahavad idee autorid kõigiti rõhutada tulevase autähise üle-eestilist tähendust. Eesmärgiks on anda Eesti õpetajale tagasi talle õigusega kuuluv väärikas koht ühiskonnas. Võib vaielda, millistel asjaoludel on õpetajaameti staatus meie ühiskondlikus hierarhias muutunud; ei ole võimalik aga vaidlustada õpetaja võtmerolli Eesti tuleviku kujundamisel.
Tänane Haljala Gümnaasium kui Virumaa vanim, 1687. aastast tegutsev kool on võtnud endale kohustuse hoida tavapärasemast enam Eesti hariduselu ja õpetajaskonna järjepidevust, pikaajalisi traditsioone, seost mineviku ja tuleviku vahel. Haljala kooli sünnilugu langeb kokku eestikeelse rahvakooli sünniga aasta varem – 1686. Kuivõrd kooli asutamiseks loetakse Virumaa esimese teadaoleva koolmeistri Jaagu tööleasumist 1687. aasta sügisel, on meie arvates sümboolne väärtustada Eesti õpetajat ajalooliselt sobivas kontekstis.
Idee autorid soovivad rõhutada autähise valmimise kõrval ka protsessi, mille käigus elavneks senisest märksa intensiivsem ühiskondlik diskussioon õpetajarolli üle, mõtestataks ühiselt lahti hariduse ja harituse sisu, avaneksid uued võimalused õpetajaameti tõstmiseks aukohale.
Kindlast ei lõpe meie tegevus autähise avamisega. Soovime kujundada sellest paiga, millel saaks olema tseremoniaalne tähendus meile kõigile. Miks mitte anda tulevikus Aasta Õpetaja aunimetust välja just siin! Haljalasse võiks rajada ka Eesti Pedagoogikaajaloo muuseumi. Ideid ja mõtteid tekib aja jooksu loomulikult veel ning oma missiooni loeme lõppenuks alles seejärel, kui oleme teinud kõik endast oleneva õpetaja rolli auväärse koha taastamise nimel.