Selgusid parimad õpetaja lugude kirjutajad

2009.a. sügisel, hea õpetaja kuul kutsus Lääne-Viru Maavalitsus koos Haljala Gümnaasiumiga üles kirjutama lugusid oma õpetajast.
24.veebruariks 2010.a. laekus maavalitsusse lugusid oma õpetajast üle Eesti. Esseed avalikustati kodulehel http: // eestiopetaja.haljala.ee . Samuti saadeti  kümmekond uurimistööd ja  paarkümmend elulugu, samal ajal avaldas ajaleht ”Virumaa Teataja” oma ajakirjanike kirjutatud lugusid.
Kõige enam laekus esseid Haljala Gümnaasiumist ja Pärnu Ühisgümnaasiumist, uurimistöid aga Osula koolist ja Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist. Oli ka kaks toredat luuletust.

Rõõmustas maakondade aktiivne osavõtt üle Eesti - peale eelpool nimetatute tuli töid veel Laupa, Tihemetsa, Tabasalu, Aravete, Kiviõli, Võru koolist.

5-liikmeline komisjon selgitas välja märkimisväärsemad tööd, milles oli selge sõnum õpetaja rollist läbi aegade. Huvitav, et huvitavamad tööd tulid õpilastelt teistest maakondadest ja täiskasvanutelt oma maakonnast.

Komisjon tõstis esile:
1. Algklasside õpilaste töödest  Lapua Põhikooli 4.klassi õpilase Carini-Camille Ots´a luuletus ”Minu õpetaja on nii hea”.
2. Põhikooliõpilastest   Aravete keskkooli  9.klassi õpilase Caroly Rootsma lugu „Milline peab olema õpetaja” ( lugu 33 ).
3. Gümnaasiumõpilastest Tabasalu Gümnaasiumi 10.klassi õpilase Janika Ojamäe kirjutist “Päike minu päevas” (lugu 17). Kodulehel avalikustatud töödest osutus kõige enam hinnatumaks just see lugu.
4. Täiskasvanute töödest lugu “ Viimane suvi” (autor Kairi Kroon, lugu 3), "Õpetaja ja ema - Marina Tomikas“ (autor Merli Tomikas, lugu 9) ja ”Minu lapsepõlve õpetajad” (autor Salme Heinla, lugu 30).
5. Uurimistöödest Võru Kesklinna Gümnaasiumi 11.klassi õpilase Maris Habe töö „Minu esimese õpetaja Heljo Saare huvitav elu”.

Kõiki eelpool nimetatud autoreid autasustatakse  tänukirja ja kinkekaartidega.
Komisjon tõstis esile Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi rohket osavõtu  ja sisukate uurimistööde, Pärnu Ühisgümnaasiumi 11.klassi rohket osavõttu ja sisukate lugude ning Osula Põhikooli oma kauaaegsete õpetajate elulugude talletamise eest.
Kõiki neid koole autasustatakse samuti tänukirjaga.

Kõiki, kes osalesid lugude kirjutamisel, kutsutakse Õpetaja autähise avamisüritusele 2011.aastal.

Eesti õpetaja töö austamise eesmärgil on kavas jätkata  ka edaspidi lugude kirjutamist, kuid siis juba uue vaatenurga alt.


Marge Lepik
Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja
Info tel 3258 030
e-post: marge.lepik l-virumv.ee