"Karin Luik"

Intervjuu Jõgeva Ühisgümnaasiumi muusikaõpetaja Karin Luigega (Karin Luik)

Kus Te lapsepõlves elasite?
Ma sündisin küll Tartus, aga mu lapsepõlv möödus Võrumaal.

Kelleks tahtsite siis suurena saada?
Ikka õpetajaks, ma tahtsin sellepärast õpetajaks, et mu ema on ka õpetaja.

Kas mäletate, millal te laulma hakkasite? Mis laulud on sellest ajast meeles?
Umbes 3-aastasena meeldis mulle laulda „Rongisõitu“.  See oligi mu esimene laul, mida mäletan.

Mis Teile endale koolis õppides kõige raskem oli? Mis meeldis?
Kõige rohkem nägin vaeva käsitööga, see võttis palju aega. Meeldis muusikaõpetus, sest ma tahtsin palju laulda.

Kuidas Teist muusikaõpetaja sai?
9. klassis otsustasin, et minust peab saama muusikaõpetaja. Meie kooli muusikaõpetaja  soovitas mul õppimist jätkata Tartu Ülikooli Õpetajate seminaris.

Missuguseid õpilasi on kerge õpetada, missuguseid raske?
Neid on kerge õpetada, kes on tunnitööst huvitatud. Keda see aine ei huvita, neid on raske. Kuid püüan ka neid õpilasi muusikaga kursis hoida.

Kas muusikaõpetaja on kergem olla kui matemaatika või mistahes teine aineõpetaja?
Ma arvan, et muusikaõpetus on lihtsam ja meeldib lastele rohkem.

Mida tähendab Teile MUUSIKA ?
Muusika muudab meele rõõmsaks ja tuju heaks, on kaunimaid kunstiliike.

Missugust muusikat Te kõige rohkem kuulate?
Koolis kuulan koos õpilastega erinevates klassides igasugust muusikat, palju on klassikalist. Kuid õhtuti kuulan meelsasti rocki.

Kas olete juba lapsena laulupidudest osa võtnud?
Jaa, kõigepealt käisin mudilaskoori, hiljem lastekoori lauljana. Meie kooli koorid osalesid peaaegu alati kohalikel ja ka Tallinnas laulupidudel.

Missugused laulupeod on Teile eriti eredalt meelde jäänud?Miks?
25.Üldlaulupidu. Oli väga palju head publikut, rohkelt lauljaid. Lauljad ei tahtnud kaare alla ära mahtuda. Laulud olid lahedad, laulsin kogu aeg kaasa.

Kas Te ka praegu lisaks koolitundidele laulate, näiteks mõnes kooris? Kus?
Jah, laulan juba mitu aastat Jõgeva Kammerkooris. Meil on palju esinemisi. Mängin ka Jõgeva Linna Puhkpilliorkestris tenorit. Orkestris mängimine on väga huvitav kogemus.

Mis see Teile annab?
Pärast pingelist koolipäeva hea võimalus tegelda meeldivate asjadega. Nii ma ei lähe ka „rooste“.

Mida Te siis koolis teete, kui tunnid on antud?
Koolis toimuvad näiteks aktused. Et need oleksid  huvitavamad, siis õpimegi solistide ja ansamblitega erinevaid laule. Märtsikuus on muusikanädal; meil on alati sel puhul külalisesinejaid käinud, ka Jõgeva Muusikakooli õpilased. Käisime koos Tartus ja lisaks seal toimunud muusikaetendusele uurisime lastega nn telgitaguseid asju ja piilusime lava taha. Praegu valmistan õpilasi muusikaolümpiaadil esinemiseks. Tahame hästi esineda.

Mis on 4H ja kuidas Teie sellega seotud olete?
See on rahvusvaheline noorteorganisatsioon, mille läbi leiavad noored uusi sõpru. Saadakse uusi teadmisi ja kogemusi. Meil on palju põnevaid üritusi, näiteks kokkusaamised, laagrid, esinemised, õppused. Oleme reisinud Soomes, Rootsis, Austrias, Itaalias ja uurinud, millega nende maade noored tegelevad. Kõigilt on palju õppida. Mina olengi 4H juhendaja koolis.

Miks Teie korraldate koolis jõulukaartide müüki?
Need on UNICEFI kaardid, mille müügiga alustasid mõned aastad tagasi 4H õpilased. See oli nende mõte, sest nad tahtsid teha väikese heateo. Sel aastal müüsid kaarte ka 1. klassi õpilased ja nad olid väga julged ja tragid. Selle eest oleme saanud tänuekskursioonid Alatskivile, Pokumaale, Jaaniraotusele, kus lastele on väga meeldinud.

Kas Te olete mõnes seikluspargis ka käinud?
Ei ole, aga veidi ekstreemsporti olen proovinud. Käin lumelauaga sõitmas ja olen proovinud Kuutsemäel mäesuusatamist. Väga lahe!

Mida Te veel vabal ajal teete?
Olen Võrumaal maakodus ja lõhun puid või teen muid maatöid.

Mida veel lisaksite oma töö kohta?
Minu töö on väga vaheldusrikas ja sellepärast see meeldib mulle. Meil on head lapsed, mulle meeldib nendega suhelda.

Aitäh intervjuu eest!
Tänan kõiki oma klassikaaslasi, kes aitasid mul küsimusi välja mõelda!