2011

 

4. jaanuaril lepiti MTÜ liikmete ja Mati Karmini kohtumisel Tallinnas kokku autähisele tulevate tekstide lõplikus sisus ja paigutuses

26. jaanuari ümarlaual Haljala koolis arutati autähise rahastamisvõimalusi erinevate projektide kaudu, samuti autähise asukohaga seonduvat

Märtsis valmis autähise asendiplaan (autoriks Haljala valla ehitus- ja planeerimisspetsialist Priit Pent), mis nihutas autähise asukoha kooliesiselt lipuväljakult mõnevõrra eemale

31. mail esitas MTÜ Õpetaja Autähis Haljala vallavalitsusele ametliku taotluse rajada autähis kooliesisele lipuväljakule, nagu autähise idee algatajad olid kavandanud

16. juunil kohtusid Haljala vallamajas vallavalitsuse ja MTÜ esindajad, kokkulepeteni autähise kunstilises lahenduses, lõplikus asukohas, tööülesannete jagamises ega vastutuses ei jõutud

11. juulil otsustas MTÜ Õpetaja Autähis katkestada koostöö Haljala vallavalitsusega ning loobuda autähise rajamisest Haljalasse; asuti otsima kontakte Sõmeru vallavalitsusega, et püstitada autähis Sõmerule

10. augustil ilmus Virumaa Teatajas autähise algatustoimkonna avalik pöördumine, milles selgitati autähise asukoha võimaliku muutumise tagamaid

26. augustil leidis Haljalas aset keerulise olukorra lahendamiseks kokku kutsutud nõupidamine, millel osalesid Haljala Gümnaasiumi juhtkonna ning õpetajate esindajad, õpilasesinduse liikmed, Haljala vallavolikogu, Lääne-Viru Maavalitsuse ja Lääne-Virumaa Haridustöötajate Liidu ja MTÜ Õpetaja Autähis esindajad; kohtumise lõpuks jõuti kokkuleppele, et autähis tuleb siiski Haljalasse ning vastutuse autähise maa-ala valmimise eest võttis Haljala vallavolikogu esimees Margus Punane

Sügisel kujunes koostöö MTÜ Õpetaja Autähis ning Haljala vallavolikogu esindajate vahel; lepiti kokku, et autähise maapealse osa valmimise eest vastutab ning raha selleks kogub jätkuvalt MTÜ, autähise maa-ala rajamise eest kannab hoolt Haljala vald, kes leiab selleks vajalikud koostööpartnerid

Novembris valmis  projekteerimisfirma KEK Invest AS koostatud autähise vundamendi ja lähiümbruse projekt (autoriteks arhitekt Marina Toomel ja insener Olev Okas), samuti valguslahendus