2010

 

9. veebruaril toimus Haljalas MTÜ Õpetaja Autähis asutamiskoosolek, võeti vastu põhikiri ja valiti 3-liikmeline MTÜ juhatus koosseisus Virge Ong, Kaido Kreintaal ja Avo Seidelberg

16. aprillil peeti Haljala rahvamajas koli vilistlaspäeva, kus tutvustati autähise ideed ja koguti annetusi autähise heaks

2010. aasta kevadel jätkus Haljala Gümnaasiumi õpilasesinduse eestvõttel üleriigiline märgimüügikampaania, millesse olid partneritena kaasatud ka teiste maakonna koolide õpilasaktivistid; aabitsakuke kujutisega märke hakati müüma erinevatel üritustel, kogu tulu laekus autähise heaks

18. augustil otsustas MTÜ korraldada autähise algatusele laiema kõlapinna leidmiseks sügisel haridusfoorumi, mille keskmes oleks õpetaja kui väärtuste kandja

3. novembril leidis haridusfoorum „Õpetaja – väärtuste looja, kandja ja edasiandja“ Sõmeru keskusehoones aset, ettekannetega esinesid Marko Pomerants, Ivart Tröner, Sulev Oll, Aleksei Turovski ja Egon Mets

20. detsembril avasid Haljala kooli õpilasesinduse liikmed korjanduskarbi, kuhu annetustena oli laekunud 2240 krooni; märgimüügikampaaniaga oli kogutud 9940 krooni

21. detsembril eraldas haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas vastava käskkirjaga 85 000 krooni MTÜ-le autähise rajamiseks