Loe edasi...2009

 

17. aprillil 2009 kuulutas Haljala Gümnaasium kooli sünnipäeval välja mõtte rajada Haljalasse ausammas oma esimesele koolmeistrile Jaagule. Juba õige pea sai sellest  ulatuslikum, märksa laiema tähendusega idee – sellest saaks autähis Eesti õpetajale kui „maa soolale“, kuna  tänini puudub Eestis sümbolväärtusega monumentide seas mälestusmärk õpetajale kui eestluse hoidjale läbi meie ajaloo. 

20. aprillil ilmus esimene sellekohane pressiteade avalikkusele

1. juunil toimus ideekavandi konkurss Haljala Gümnaasiumi õpilaste seas. Üheks žürii liikmeks oli skulptor Mati Karmin, kes võttis vastu pakkumise olla autähise kavandi autoriks. Konkursi esimese auhinna sai töö nimega Tarkusetera, mille autoriks oli VI klassi õpilane Rainer Eluri.

27. augustil moodustati autähise toimkond, kuhu kuuluvad lisaks Haljala Gümnaasiumi esindajatele Haljala vallavalitsuse, Lääne-Viru maavalitsuse ja Haljala kooli vilistlaste esindajad. Võeti vastu otsus avaliku pöördumise ettevalmistamiseks.

1. septembril toimus Rakveres koolirahu väljakuulutamine. Selle raames tutvustati ideed haridus- ja teadusministrile Tõnis Lukasele.

2. septembril saadeti algatust tutvustav kiri Eesti Vabariigi presidendile Toomas Hendrik Ilvesele. Kiri sisaldas ka küllakutset Haljalasse, et selgitada ideed ja tegevuskava kohapeal ning tutvustada Mati Karmini valmistatud autähise maketti.

10. septembril toimus avalikku pöördumist ettevalmistav nõupidamine. Lisaks toimkonnale olid kaasatud Eesti Lastekaitse Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, B.G. Forseliuse Selts.

11. septembril toimus Haljalas toimkonna töökoosolek, kus osales ka skulptor Mati Karmin. Ühise arutelu käigus lepiti kokku autähise põhielemendid – pöörlev tahvel, mille ühel küljel aabitsakuke kujutis, teine külg on poleeritud roostevaba teras, sümboliseerides peeglit, kust mööduja võib näha iseennast. Aluseks on kaheksatahuline kooniline poleeritud graniidist tahukas, mille külgedel Eesti kooliajaloo olulisemad daatumid. Munakividega sillutatud väljakul on visuaalsed telgjooned orienteeritud ilmakaarte suunas, mis lähtuvad tahuka nurkadest ja lõpevad raidkividega, millesse raiutud ilmakaarte sümboltähed.

2. oktoobril ilmus Virumaa Teatajas autähise toimkonna pöördumine avalikkuse poole.

4. oktoobril avaldas Lääne-Viru Maavalitsus üleskutse kirjutada lugusid õpetajatest. Lood avaldatakse autähise kodulehel.

7. oktoobril toetas algatust Eesti Haridustöötajate Liit. Saadeti pöördumine maakonnalehtedele.

13. oktoobril saatis haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas Lääne-Viru maavalitsusele toetuskirja, milles tunnustas autähise rajamise ideed ja lubas ministeeriumi toetust.

19. oktoobril külastas Haljala Gümnaasiumi Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. Ta andis projekti Tagasi Kooli raames lahtise tunni gümnasistidele ja tutvus autähise kavandiga.

2. novembril ühines algatusega Eesti Pedagoogika Ajaloo Selts eesotsas Eesti kooliajaloo teenekaima uurija, pedagoogikadoktor Lembit Andreseniga.

18. novembril tutvustati algatust Kohtla-Järvel Ida-Virumaa venekeelsete koolide õpetajale sooviga kaasata neidki ühisesse tegevusse.

9. detsembril käivitati Haljala Gümnaasiumi õpilasesinduse eestvedamisel üleriigiline märgikampaania autähise rahastamiseks. Selle käigus saavad õpilased, ostes ja müües rinnamärke, anda oma panuse autähise valmimisse.

15. detsembril avanes veebileht http://eestiopetaja.haljala.ee, kuhu koondub info autähise valmimisest ja palju muudki õpetajaga seonduvat. Ühtlasi avati arveldusarve rahalisteks toetusteks.