President tutvumas autähise kavandiga. Oktoober 2009